zkušební komisařka Lexana II. (ústroj vz.70 polní)