Kniha o Jindřichu Traplovi

 

Článek o představení knihy v pořadu V šachu

Článek o křtu a vydání knihy

Článek o blížícím se vydání knihy

Zpráva ze září 2010

Vážení,
v níže uvedém textu z dubna letošního roku byla yhlášena dobrovolná příspěvková akce za účelem vydání knihy o mezinárodním mistrovi Ing. Jindřich Traplovi. Příspěvkem ve výši minimálně 300 Kč si zároveň zajistíte jeden výtisk knihy. Po jednání v září byl stanoven harmonogram prací na knize, aby byla vydána ve slíbeném termínu jednoho roku, tedy v dubnu 2011. Finanční příspěvky možno posílat ještě do konce listopadu. Zároveň, máte-li kvalitní fotografie jmenovaného, které byste chtěli do knihy poskytnout, zašlete je na adresu Ing. Milana Maščáka mascak@ans.cz a uveďte datum, akci a autora.   

Původní text z dubna 2010

Ústecký krajský šachový svaz a tepličtí šachisté vyhlašují dobrovolnou příspěvkovou akci za účelem vydání knihy o mezinárodním mistrovi Ing. Jindřichu Traplovi. Tohoto skvělého člověka, šachistu a trenéra měli rádi snad všichni, kteří ho znali. Stále nemůžeme uvěřit tomu, že nás tento výjimečně skromný a přátelský člověk tak nenadále opustil.

Všichni, kdo jste ho měli rádi, jistě přispějete dle svých možností na tuto skvělou věc. Kdo přispěje minimálně 300 Kč, obdrží po vydání knihy jeden výtisk.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět na publikaci o panu Traplovi. Podrobný postup uvádíme níže v textu.

Knížka s barevnou obálkou v pevných deskách tak bude skvělou památkou v knihovně všech šachistů a příznivců pana Jindřicha Trapla, kteří na něj chtějí trvale vzpomínat. Kniha vyjde nejpozději do března roku 2011, bude obsahovat například komentované partie a vzpomínky přátel a spoluhráčů.

Chcete-li přispět, pošlete zvolenou částku na číslo účtu zřízeného u Raiffeisen banky v Teplicích pod číslem: 5330782001/5500, a to buď bankovním převodem a nebo v hotovosti na jakékoliv pobočce Raiffeisen banky (vklad na vlastní účet sdružení je bez poplatku).

Chcete-li, abyste na základě Vaší platby (300 Kč či vyšší) knihu obdrželi, uveďte jako variabilní symbol datum narození ve tvaru rodného čísla bez čtyřmístného čísla za lomítkem a do poznámky napište jméno, příjmení a město.

Jedná se o transparentní účet s názvem "Účet šachistů Ústeckého kraje a Teplic", který si každý může ověřit, včetně připsaných plateb, na internetu - viz zde nebo na webových stránkách Raiffeisen banky www.rb.cz - firemní finance – transparentní účty. "Účet šachistů Ústeckého kraje a Teplic" naleznete na konci seznamu (dlouhé ú řadí na konec abecedy), proklik na čísle účtu.

Garantem této akce a účtu jsou: Ing. Vladimír Hadraba (za trenéry Teplic), Milan Maščák (za ŠK Teplice), Petra Rubešová (za rodiče žáků Teplic a kraje), Jan Chudina (za hospodaření kraje) a Pavel Chrz (za trenéry kraje). Pro převod z účtu či výběr peněz musí být najednou čtyři podpisy z pěti osob, kteří účet založili.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět na knihu o panu Traplovi.

Duben 2010, garanti akce