Kontakty ÚKŠS

Název
Ústecký krajský šachový svaz
IČO
          72063769
Zkratka
ÚKŠS
Kód u ŠSČR
16
Bankovní spojení
2701772774/2010
Sídlo
Brandtova 3271/22, 400 11 Ústí nad Labem

Výkonný výbor ÚKŠS

Předseda

Milan Maščák, 704000567

Místopředseda a sekretář

Jan Chudina, 723 155 151

Hospodář

Ing. Petr Horák, 777 087 304

Komise mládeže

Jiří Kalužný, 602 465 721

Sportovně technická komise/Komise rozhodčích

Jiří Křivský, 777 046 456

Trenérsko metodická komise

Pavel Chrz, 602 139 998

Komise ÚKŠS

Komise mládeže

předseda: Jiří Kalužný, 602 465 721

Monika Durdisová, 728 127 562

Radek Ulrych, 721 763 071

Komise rozhodčích

předseda: Jiří Křivský, 777 046 456

Ing. Danouš Pletánek, 732 586 641

Michal Babička, 606 394 099

Trenérsko metodická komise

předseda: Pavel Chrz, 602 139 998

Bc. Jan Balín, 724 204 936

Jan Rubeš, 605 902 305

Jaromír Fultner, 724 800 549

Sportovně technická komise

předseda: Jiří Křivský, 777 046 456

MUDr. Zdeněk Janda, 603 980 128

Michal Babička, 606 394 099

Revizní komise

Karel Nudčenko, 725 539 686

Miroslav Říha, 603 525 293

Radek Bayer, 602 141 580