Kniha o panu Jindřichu Traplovi: Vydání se blíží

Vážení budoucí čtenáři knihy o panu Jindřichu Traplovi,

vězte, že na vás myslíme. Na přípravě knihy intenzivně pracujeme. Různé technické záležitosti ale trvají déle, než jsme původně doufali.

Na tvorbě knihy pracují dva týmy. Ten první skládá mozaiku ze vzpomínek rodiny, přátel, kolegů šachistů nebo žáků pana Trapla. Chystají se kapitolky o džentlmenovi, který v prohrané pozici odmítá nabídku remízy, o skromném trenérovi nebo o otci, který tu byl pro své děti vždy, když ho potřebovaly. Představíme vám pana Trapla jako šachového mistra i skvělého houbaře, podíváme se na metody jeho výuky, dozvíte se, kterému fotbalovému klubu fandil. Jsou to prostě vzpomínky lidí, kteří si pana Trapla vážili a měli ho rádi. K dnešnímu dni čekáme na poslední dva příspěvky, které slíbili poslat šachoví přátelé pana Jindřicha Trapla.

Druhý tým je odborný šachový, jeho úkolem je sběr zajímavých partií a jejich analýzy. Asi neprozradím nic tajného – pan Trapl byl mistr v obětování figur. Jeho kombinace byly často nečekané, útočné, vždy se snažil o výhru. Úkolem druhého týmu je tedy výběr a prezentace zajímavých šachových duelů.Chceme, aby vzpomínková kniha byla pohledem na skvělého člověka z mnoha úhlů. Neradi bychom proto „spadli na čas“. O termínu vydání knihy vás na tomto místě budeme včas informovat.

za ŠK Teplice
Lenka Stránská