TMK: Seminář trenérů, školení 4. tříd i listina talentů

V Litoměřicích (Sokolovna, tř. Osvobození) se 14.9. uskuteční velice kvalitní seminář trenérů. Nové směry v trénování přednese a s posluchači prodiskutuje jeden z nejuznávanějších trenérů v ČR Evžen Gonsior z Hradce Králové. Účastnit se mohou všichni zájemci z řad trenérů bez ohledu na trenérskou kvalifikaci a ti, kteří si potřebují obnovit 4. a 3. třídu tím tohoto cíle dosáhnou. Mezi účastníky jsou přihlášeni i členové TMK Jan Balín a Pavel Chrz, kteří pak převezmou moderování diskuse o našem krajském středisku.
Zároveň proběhne znovu školení nejnižší 4. třídy.
Propozice obou akcí v příloze, přihlášky do 11.9.
Školení 3. třídy se i přes opakované výzvy pro menší jak minimální počet účastníků ruší.

Žákům a juniorů na listonách talentů připomínáme Podzimní kemp v Penzionu pod Lanovkou a přihlášky do 15.9.

TMK vydala k 1.9. 2013 listinu talentů a nadějí (v příloze). Příští bude již po kempu a Mistrovství Čech sestavená v listopadu a zohlední se v ní pravidla práce talentů vydané TMK v červnu. Vyzýváme talenty, rodiče, trenéry k přečtení si zásad listin talentů ve článku z 16.6. 2013