Ze schůze TMK: Školení 4. ,3. třídy, seminář, nové zásady listin talentů i kemp.

Společně s komisí mládeže se sešla komise trenérsko-metodická v Ústí n.L. 12.6. Naplánováno školení trenérů 4. třídy do Rumburka 18.8. Třetí třídy, které uspořádá Jaroslav Vydra o prvních dvou víkendech v září v Litoměřicích a seminář 14.9. Na tyto dvě zářiové akce přijal pozvání jeden z nejzkušenějších trenérů v ČR Evžen Gonsior (Doplněno 5.9.: školení 3. třídy pro malý zájem ZRUŠENO, nahrazeno znovu šk. 4. třídy 14.9. -viz). Kluby, které ještě jednoduchou tabulku o trenérech neposlaly, žádáme laskavě o bezodkladné zaslání.

Stanoveny zásady programu podpory talentů pro listinu k 1.9. 2013, listiny budou schváleny do 20.8. Ze současné listiny mají všichni pozvánku na podzimní kemp, opět na nádherné úpatí Klínovce, 27.-29. září a k nim postupující z KP či G-P na Mistrovství Čech. (Propozice do 31.7.).

Více o programu podpory a zásadách na další stránce. Určitě se se změnami, za účelem zkvalitnění, seznamte.
V příloze propozice na školení a semináře.

Foto: Spousty práce v TMK, nejen organizační, vykoná Ivana ˇSlampová. Na fotkách mnohokrát však není.

Program podpory talentů a listin talentů a nadějí má u nás v kraji trvalou tradici a je podpůrným prostředkem pro práci a výsledky na poli talentované mládeže.

Kluboví trenéři navrhují, že by chtěli další doplnit do listin. Samozřejmě je-li v souladu snaha a výsledkově podloženo, rádi projednáme.

Ovšem, nelze listinu devalvovat velkými počty žáků, pak by se podpora opravdu těm, kteří o to stojí a projevují píli o svůj růst, míjela účinkem.

Bohužel, dost mládežníků využívá listin jen pro slevy v Grand-Prix a to není smyslem účasti na listině.

TMK vyhodnotila účast (a příp. omluvy) z akcí za poslední dva roky: KP (nebo při přímém postupu MČech/MČR), kempy podzimní a zimní, soustředění letní.

Pro ty, kteří se neúčastní společných příprav, bude lepší, když na listině nechají místo jiným. Budou osloveni, zda chtějí na listině setrvat a jak se příprav budou zúčastňovat.

Od 1.9. 2013 bude předpokladem účasti na listině talentů:

1. Účast na KP v praktickém šachu své kategorie  červen (omlouvá jen nemoc nebo jiný opravdu vážný důvod); samozřejmě pokud není přímý postup výše, pak tedy účast rovnou MČech/ČR.

2. Účast alespoň na jednom kempu, v případě neúčasti na  druhém omluva. Termíny: Podzimní kemp 27.-29. září 2013 a zimní kemp 30.1.-1.2. 2014.

3. Účast na krajském soustředění (srpen 2014 - bude upřesněno do 1.9.) nebo uvést účast na jiném soustředění se žák zúčastní či jakých turnajů.
  Samozřejmě  prioritou je mít krajskou špičku na soustředění krajském; Respektujeme, že jedno soustředění v kraji zde se konalo daleko před vznikem našeho kraje a další mimo kraj píše také delší historii. A tak žáci z některých okresů jsou navyklí jezdit jinam a na další již nepojedou. Dobrá, proto je možná uvedená odpověď, ale hlavně se ozvat.

4. Příprava dle pokynů trenéra, vlastní trénink (místo alespoň nějakého počtu hodin počítačových her) a samozřejmě na akcích maximální snaha o výkon.

5. Fair-play jednání, zodpovědný přístup i životospráva na akcích, především těch vrcholných.
 Bohužel i toto jsme museli diskutovat v TMK+KM a je nutné na to více dohlédnout a ze stran některých mladých šachistů trošku zlepšit.

6. Sledování stránek ÚKŠS alespoň dvakrát do měsíce.
  Tím je mymšleno aktivní najití informace o akcích. Např. nyní někteří hráči, více let na listině talentů, prý nevěděli o KP, který je rok v kalendáři a byl zde opakovaně zmiňován; stále pak je v kalendáři. Kromě toho je termín KP min. tři roky stejný. Teď jim vadí, že přišli o MČech. Tak tomu nerozumím. Jaký je zlomek 2x5 minut za měsíc na stránkách ÚKŠS oproti počítačovým hrám či různým chatům? 1:100? Navíc tento problém v našem kraji, kde se především Jiří Kalužný stará i akce mládeže na stránkách, nepamatuji.

Podpora talentované mládeže listin talentů/nadějí.

1. Účast na dotovaných kempech, soustředěních.

2. Při postupových kategoriích na MČech a MČR trenérské zabezpeční krajským trenérem (přípravy) nebo příspěvek na vlastního trenéra v místě akce.

3. U talentů žáků "A" a juniorů s příspěvkem, příspěvek na trenéra celoročního tréninku.

4. Další podpora, pokud by to rozpočet či granty dovolil.

5. Spolupráce s oddílovým trenérem.

6.  Slevy na akce G-P a KP ve výši 50% vkladu.

  Jak jsem uváděl výše, kdo nechce být za uvedených podmínek na listině, uvede Mgr. Ivaně Šlampové slampova@post.cz

 Naopak ti z listin talentů, kteří se vícekrát neúčastnili většiony akcí z kempů, postupových soutěží od KP výše, soustředění, budou dotázáni (do 25.6.) k vyjádření další své činnosti. Při odpovědi záporné či žádné (do 31.7.) nebudou nadále na listině uvedeni.  

Na kemp (27.-29.9.), protože vydání propozic předchází nové listině talentů a zásadám platným od 1.9., mají tentokrát ještě všichni z listin současných a postupující na MCech pozvánku. Na příští kempy, soustředění, přípravy, včetně trenérského zajištění při republikových přeborech, již jen žáci a junioři z listin talentů a nadějí. Propozice budou do konce července, termín si však již rezervujte. Přihlášky do 10. září

 Proběhne na stejném krásném místě jako vloni, v nádherném sport. areálu s penzionem "Pod Lanovkou", pod Klínovcem. O sobotní odpoledne bude mít každý na výběr lanovkou na Klínovec nebo (především co vloni horu dobyli a nechtějí znovu) týmový pětiboj na hřištích areálu. Jak bylo zde vloni? Průběh, závěr.

----

Junioři.

TMK dále jednala o podpoře juniorů v rámci víceletého programu juniorské špičky vytýčeného v lednu letošního roku. Cílem je, aby v kraji vyrostli opravdu silní šachisté ze současných juniorů. I když KÚ zrušil dotace na všechny šachové projekty, o jiné podpoře se jedná. Zatím byl kontaktován  špičkový trenér pro jednoho juniora, spolupráce zahájena, příspěvek tradiční od TMK. Další dva má pod patronací člen TMK Jan Balín a o dalším bude jednáno během Opnu Teplic.

Jinak platí, že pro všechny juniory na listině talentů jsou otevřeny, oproti dřívějšku, všechny dotované soustředění i kempy, jak bylo uvedeno již v lednu.

Všechny dokumenty z TMK na danné stránce

Pozvánky na školení přílohou tohoto článku.

PřílohaVelikost
13_TMK_skoleni_3_4_a_seminar1.doc35.5 KB