Letní soustředění: Předposlední den

Pátek 25. 8. (předposlední den soustředění) – opět vykukuje sluníčko. Sice mu to skrze mraky trošku trvá, ale nakonec si dá říci a rozhodne se, že nám bude svítit celý den.

Po posledním maxovském tréninku trenéři zhodnotili skupiny. Po poledním klidu jdeme k bazénu (snímek vlevo). Počasí k tomu úplně vybízí. Zájemci se koupou za dohledu paní zdravotnice, od bazénu je slyšet velký smích. Ze břehu je všechny bedlivě sleduje Vladimír Hadraba. Jen aby se někdo neutopil!! Další dodělávají zbývající disciplíny z Pagošského dne. Které? Hlavolam a panenky. Dokončuje se také miniturnaj v dámě. V garáži Míša Babina soudcuje turnaj v pinčesu.

Pokračujeme svačinou a chystáme se na běh družstev volnou krajinou. Úkoly jsou jasné. Již v počítaném čase nafouknout balonek a ten pak dopravit neporušený do cíle. Družstva vybíhají v desetiminutovém intervalu. Fialové fáborky je přivedly lesní cestou na první stanoviště – zde je Bejlinovo. V běhu pokračuje ten, kdo se třikrát trefí do stromu. Postupují všichni. Na druhém stanovišti stojí Jaroslav Vydra. Děti spojují pojmy s určitou souvislostí. I zde jsou všichni bezchybní. Družstva pak dále fáborky vedou k Míšovi Babinovi. Zde je důležitý nos. Co to asi členové družstev, kteří mají zavázané oči, ucítí? V nabídce jsou vanilkový cukr, kmín drcený a skořice mletá. Poslední disciplína se zdála na první pohled dost jednoduchá. Co to je za úkol navlékat syrové těstoviny na provázek. Ale pozor! Abyste se náhodou nepřepočítali, nebo nedopočítali. Muselo jich být totiž přesně 30. Pak šňůrku svázat, vytvořit vlastně takový náhrdelník a tím někoho z týmu ověnčit. Provázek se nesměl roztrhnout. Překvapila technika i taktika družstev. Dan Balín navrhl, aby se navlékalo z obou konců (týmy si mohly šňůrku ustřihnout předem), Míra David zase odpočítal 30 trubiček a pak jen navlékali, jiní skládali po jedné. Nakonec se všichni sešli v cíli.

Po večeři se kontroloval a uklízel šachový materiál. Do setmění se hrál tradičně fotbal. Junioři s Robertem Cvekem a Honzou Bejlinem proháněli Holanďany. Všichni jsou netrpěliví. Bude hra Svíčka? Byla!! A dost se vyvedla. Od střediska vycházíme až kolem půl desáté. Bejlin, Bertík a Míša P. nás vedou trávou kolem lesa na prima plácek. Straší nás stíny stromů, světla v dálce projíždějících aut a tajemné zvuky lesa. Svíčka střežená strážci Bertíkem a Míšou dlouho odolávala. Bylo vidět, že individuální nájezdy moc nefungují, že je lepší se spojit a pak udeřit. Ve společenství byli Kája, Martin, Tomáš, nebo Matěj, Eliška a David. Hlavním sfoukačem je…. David!!! I tak to trvalo přes hodinu. Do areálu jsme se vrátili unavení, ale spokojení. Během několika minut všichni usínají plní radosti a vzpomínek.

Ivana Šlampová

Stránka soustředění