Krajské soustředění mládeže: Po 4 letech v Rumburku

Po 4 letech se letos šachová mládež opět vrátila do RS Natura v Rumburku. Tábor leží na severním okraji města v oploceném objektu na kraji lesa, zcela odděleně od okolní „civilizace“. Jádro tábora tvoří dvě zděné budovy, v nichž jsou všichni účastníci šachového soustředění ubytováni. Zároveň se zde stravují a v rámci dopoledního a večerního programu trénují a hrají šachové zápasy. V areálu se ještě nachází několik dřevěných chatek (v době našeho soustředění jsou prázdné), volejbalové hřiště, velký zatravněný pozemek, sloužící našim dětem jako fotbalové a atletické hřiště, dále je zde kruhové táborákové ohniště s lavicemi a stolky a řada dalšího vybavení, nezbytná pro pohodový „život“  tábora. Tábor byl vybudován v okrajové části lesa. V objektu bylo ponecháno značné množství převážně jehličnatých stromů, které v parných letních měsících vytvářejí přirozenou ochranu před vedrem a prudkým slunečním zářením.

Areál, který celkově působí velmi přívětivě, tvoří komplex ubytovacího zařízení, téměř ideálního pro dětské sportovně-šachové akce.

O děti se stará 5členný tým zkušených vedoucích a ochotný velmi dobře spolupracující personál RS Natura v čele s majiteli objektu, panem Blažkem a jeho manželkou. K těm všem je nutno se ještě zmínit o nezištné pomoci paní Lieberové (doprovází Lukáše Liebera), která při ranním budíčku velice jemným způsobem pomáhá nejmladším účastníkům vstát z postele a zhostila se i asistovat při operativnívh nákupech drobných každodenních potravinových doplňků na přání dětí (minerálky, sladkosti).

A jaký je program soustředění? V dopoledních hodinách výhradně šachový, v odpoledních sportovně-pohybový a večer opět zpravidla šachový (besedy s šachovými vzory: Robertem Cvekem a Honzou Rubešem a samozřejmě nechybí ani bleskový a rapidový turnaj. Na začátku a také na konci soustředění se pak po večeři účastníci seznamují a loučí u tradičních táborových ohňů za zvuku kytary a vůně opékaných buřtů.

A nyní již k samotné náplni jednotlivých dnů:

Pátek 23. 8. 2019 

Mezi 17. a 18. hodinou postupně přijíždějí děti se svými rodiči do RS Natura. Každé dítě si přebírá hlavní vedoucí tábora, Jaromír Fultner, a po převzetí dokladů a vyplněných formulářů od rodičů, se děti ubytovávají na pokojích. V 18:15 je přichystána večeře. Ke stolům si sedá 21 z 23 přihlášených dětí. Aleš Vondra a Vláďa Veverka dorazí postupně v sobotu a v neděli. 

Po večeři následuje přesun dětí do vedlejí budovy, kde po nezbytných přípravách začíná „Rumburský bleskový turnaj“ (3 minuty + 2 sekundy na tah) na 11 kol., kterého se mohou společně s dětmi zúčastnit i trenéři. V turnaji vítězí s plným počtem bodů Honza Rubeš. Za ním následují s 9,5 bodem Vláďa Hadraba a na 3. místě velké překvapení turnaje, 14 letý Lukáš Lieber, který z 11 kol uhrál neuvěřitelných 8,5 bodu. Po turnaji odcházejí děti na své pokoje a připravují se na svou první noc v táboře. 

Sobota 24.8.2019 

Program, který následuje po pátečním přivítání v táboře, má svůj pravidelný řád, který stanovuje rámcový plán rozvržený do jednotlivých denních programů. Jak už bylo v předchozím povídání uvedeno, dopolední program je ryze šachový pod vedením zkušených trenérů (a současně i praktických velmi „silných“ šachových hráčů) Roberta Cveka, Honzy Rubeše a Vladimíra Hadraby, které doplňují dětmi velmi oblíbení šachoví trenéři Jiří Kalužný a Michal Kalužný, kteří kromě šachových aktivit ještě organizačně zajišťují odpolední sportovně-pohybové aktivity (ranní rozcvička, fotbal, různé formy běhu, stolní tenis a další sportovní kolektivní a individuální hry).

Před obědem se koná úvodní „hlavní nástup“, na kterém jsou účastnící soustředění seznamováni s chodem tábora. Po obědě a odpoledním klidu začíná úvodní část fotbalového turnaje, po němž následuje svačina. V průběhu svačiny přichází Honzík Křelina za hlavním vedoucím (dále jen HV) a sděluje mu, že ho bodla vosa do krku. HV (na táboře má kumulovanou funkci zdravotníka) místo vpichu desinfikuje a přikládá octový obvaz a plátek cibule. Honzíkovi současně podává tabletu protialergického Zodacu. Přestože okolí rány nijak výrazně neotéká, byla přivolána RZS (155), která během 7 minut přijíždí do areálu. Honzík byl v sanitce ošetřen a poté propuštěn do „domácího klidu“.  

Tuto sobotu se v areálu RS Natura koná kromě dětského šachového soustředění ještě 2. kolo přednášek Jiřího Dufka o praktickém používání šachového databázového programu Chess Base. Z našich dětských táborníků se školení zúčastňuje 8 dětí. Ostatní děti se v době školení věnují stolnímu tenisu, basketbalu a dalším sportovním aktivitám. Po večeři se všichni schází u táborového ohně s opékáním špekáčků, po němž se rozcházejí do svých pokojů, a následuje večerka.

Neděle 25.8.2019 

Po dopoledních šachových přednáškách a poledním klidu až do večeře probíhá „atletické odpoledne“, jehož hlavní náplní je sprint asi na 50 metrů a po něm následuje krosový běh po areálu. Od 9:00 do cca 16:00 probíhá současně s naším táborovým programem seminář trenérů IV. a III. třídy a školení trenérů IV. třídy. školení vedou Robert Cvek a Jiří Dufek.

Po večeři byl zahájen prvními dvěma koly šachový turnaj v rapidu s tempem 20 minut + 5 sekund na tah). Sportovními a šachovými aktivitami nabitý den končí ve 22 hodin na pokojích večerkou.

Pondělí 26.8.2019 

Dopoledne probíhají v obou budovách současně šachové tréninky. Robert Cvek se v zadní části hlavní jídelny věnuje 10členné skupině A. V přední části jídelny zasvěcuje do tajů šachové strategie a taktiky Vláďa Hadraba na konkrétních příkladech 6člennou skupinu C a ve vedlejší budově (s terasou a ping-pongovým stolem) předvádí na promítacím plátně ukázky zajímavých partií Honza Rubeš 8členné skupině B.

Po obědě a poledním klidu odchází přesně ve 14 hodin skupina všech 22 dětí a jednoho juniora, za doprovodu hlavního vedoucího, 2 trenérů a paní Lieberové, na výletní pochod (převážně lesem) na 7 km vzdálený kopec Jitrovník. Místo cíle je vrchol kopce ve výšce 500 m nad mořem a bylo všemi účastníky dosaženo v 16:15. Na snímku u článku skupina výletníků po dosažení vrcholu kopce. Po cca 30 minutovém odpočinku, při němž pochodující rádi doplnili energetické zásoby donesenou svačinou, se vydali na zpáteční cestu. Domů skupina, rozdělená na několik menších oddílů, dorazila těsně před 19. hodinou. Všichni pochodující se zúčastnili dvou po sobě následujících velmi zajímavých besed s velmistrem Robertem Cvekem a mistrem FIDE, Honzou Rubešem. Výletnící obě přednášky v pohodě absolvovali a určitě toho nelitovali.

Jaromír Fultner

Stránka soustředění