Konference ÚKŠS 2021: Nová pozvánka

Na stránce konference ÚKŠS 2021 byla zveřejněna nová pozvánka.

Jak již bylo zmíněno v minulém článku rozhodl VV ÚKŠS o přesunutí letošní konference na konec března. Delegáti nahlášení na původní termín jsou delegáty i pro březnovou konferenci (nenahlási-li oddíl změnu). Věříme, že se své delegáty nahlásí i ostatní oddíly, aby byla konference usnášeníschopná. 

ÚKŠS obsazuje 3 delegáty konferenci ŠSČR. VV ÚKŠS oslovil formou emailu a na svých webových stránkách všechny předsedy oddílů ÚKŠS a všechny delegáty s žádostí o návrhy na delegáty na konference ŠSČR za náš svaz. Oficiální cestou přišly 2 návrhy. Třetí návrh padl na schůzi VV dne 23. 2. 2021. VV ÚKŠS nakonec zvolil z těchto návrhů tyto 3 delegáty na konferenci ŠSČR: Michala Babičku (SK Děčín), Pavla Chrze (Spartak Ústí) a Milana Maščáka (Šachový klub Teplice). 

Milan Maščák, předseda VV ÚKŠS