Konference ÚKŠS 2021: Posunutí termínu konání

VV ÚKŠS na schůzi 21. února 2021 rozhodl o přeložení termínu konference ÚKŠS 2021. Nový termín byl stanoven na 30. března 2021 v 18:00. Konference bude online nebo naživo, upřesněno bude podle situace.

Důvodem posunutí je nízký počet přihlášených delegátů. K prodlouženému termínu přihlášek do 21. února 2021 bylo delegováno pouze 11 delegátů z celkového počtu 26 klubů. Přihlášky delegátů měly být do 15. února 2021, prodlouženy byly emailem do 21. února 2021 do 12:00.

Delegáty na konferenci ŠSČR může zvolit krajský svaz tento rok prostřednictvím VV. VV ÚKŠS žádá kluby o písemné návrhy na delegáty na konferenci ŠSČR do 23. února 2021, emailem na milan.mascak@gmail.com. Rozhodnutí o delegátech na konferenci ŠSČR bude učiněno výkonným výborem ÚKŠS do 24. února 2021.

Nová pozvánka na konferenci ÚKŠS bude rozeslána předsedům klubů a již nominovaným delegátům do 28. února 2021.

Milan Maščák, předseda ÚKŠS

Proč posunutí ?

Vážený výkonný výbore ÚKŠS, to si snad děláte legraci. Proč posouváte termín konání konference ? V jednacím řádu je jasně stanoveno, že pokud nebude přítomna nadpoloviční většina oprávněných účastníků, počká se 15min. a pak bude přítomnými schválen další postup. To, že některé oddíly dosud nenahlásily své delegáty je smutné, ale třeba předsedové čekají na zaslání slíbených podkladů.Ať se dívám, jak se dívám, na webu pod konferencí pro rok 2021 nejsou uloženy žádné zprávy o činnosti VV, KM, TMK, STK, KR, zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Tyto materiály ani nebyly dosud zaslány nahlášeným delegátům. Ptám se proto, existují vůbec ? Pokud ano, očekávám jejich zaslání IHNED. Jinak je přeložení konference jen výmluvou a zástěrkou! A to, že jste dosud nezveřejnili ani zprávu o hospodaření za rok 2019, na což jsem vás už několikrát také upozorňoval, to je také z důvodu nepřihlášení dostatečného počtu delegátů na letošní konferenci ???A už vůbec nechápu, proč chcete po klubech návrhy delegátů, když si je stejně určí VV. To je jen na oko, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Jsem z vašeho chování znechucenej...

delegáti konference ŠSČR

Radku, myslím, že jsem oba byli na všech (20 ?) krajských konferencích.jako člen VV  píšu k poslednímu Tvému odstavci.Vždy se ptal předsedající pléna na konferenci, na návrhy delegátů. Nepamatuji, že by byli více než stanovené 3, tak volba probíhala formálně.A klidně, mimo výbor, třeba Michal Babičkovi, měl zájem a jezdil.Možná teď  když bude z pohodlí domova, bude větší zájem, ale to jenom kvůli tomu, že z pohodlí domova. Uvidíme, ale neboj, že bychom obětavcům jako Michalu B., co jezdili, nedali možnost, či dalším, uvidíme zájem. Další zájemci (jestli to ŠSČR technicky zvládne) budou moci prý sledovat ŠSČR konferenci také, bez možnosti hlasových zásahů.  K ostatnímu Ti napíše VV po schůzce ve středu večer.

odpověď v nedohlednu...?

Bude či nebude ? Odpověď na moje dotazy. Podkladové materiály ke konferenci, ale ty zřejmě ještě neexistují... Ještě si dovolím přidat další důležitou otázku. Co bude dál se soutěžemi družstev ?

odpovědi

Radku, končili jsme hodně pozdě ve středu. Včera večer si ještě emailovali.Bude odpověď dnes nebo o tomto víkendu.---Soutěže družstev: Čeká se, zda sobotní konference ŠSČR nezmění rozhodnutí STK+VV. O zrušení lig včetně všech dotčených postupů, sestupů.Pak hned naše STK zaujme stanovisko.--- Delegáti: Dopadlo to jako vždy, nebyl přetlak zájemců. Michal Babička (nečlen VV), Pavel Chrz (člen VV) a tak třetího jsme navrhli a zvolili předsedu Milana Maščáka.

sliby = chyby...

BUDOU ČI NEBUDOU zaslány a zveřejněny materiály pro konferenci. Jistě jsou už dávno hotové, když původní termín konference byl v únoru. Pokud nejsou hotové, tak to přeložení bylo jen účelové a zastírá holou skutečnost. A příště prosím neslibovat a nemlžit! Já mám rád fakta a tyhle pojišťovací triky přímo nesnáším !