Letní soustředění talentů: V Rumburku již popáté

Letošní krajské šachové soustředění se koná, stejně jako vloni, v ubytovacím zařízení RS Natura v Rumburku. Areál RS je situován na okraji lesa, v nejsevernější části města Rumburk, ve vzdálenosti cca 5 km od německých hranic. Nejbližší městská zástavba je vzdálena asi 1 km jižně a s areálem RS je spojena pouze úzkou asfaltovou cestou. Sportovně-šachový život tábora tak probíhá zcela odděleně a nerušeně od toho městského.

O děti pečuje 5členný tým zkušených vedoucích s velmi dobře spolupracujícím personálem RS Natura v čele s manžely Blažkovými. K týmu vedoucích od loňska neoddělitelně patří také paní Radka Lieberová (doprovází Lukáše Liebera), která se velmi dobře zhostila asistence při operativních nákupech potravinových doplňků (sladkostí a minerálek) na přání dětí.

Šachové soustředění, jak už z názvu vyplývá, si klade za cíl především prohloubit a zkvalitnit šachové znalosti dětí, a to jak hry samotné ve všech jejích fázích (zahájení, střední hry a koncovky), tak i poznatků z dávné historie i novodobých trendů šachového světa.

Každodenní život v táboře probíhá zpravidla ve 3 fázích:

dopolední šachový trénink obsahuje přednášky, rozbory, cvičení apod.

odpolední aktivity mají ryze pohybový charakter (sportovní kolektivní hry, atletické disciplíny, střelba ze vzduchovky, házení šipkami na terč, orientační závod atd.)

večerní program bývá buď šachový (blicka, rapid, šachové testy), nebo nešachový (úvodní a rozlučkový táborák)

A nyní již k programu prvních čtyř dnů:

Pátek 21. 8. 2020

Mezi 17. a 18. hodinou postupně přijíždějí děti se svými rodiči do RS Natura. Každé dítě si přebírá zdravotnice soustředění a současně trenérka, Iveta Reitingerová. Po převzetí dokladů a vyplněných formulářů od rodičů, se děti ubytovávají na pokojích. Vzhledem k tomu, že v areálu RS zde trávila svůj poslední táborový den ještě jiná skupina dětí (prý tanečního oddílu), museli jsme přistoupit k tomu, že jsme část našich dětí ubytovali první noc v hlavní budově s tím, že se následující den (v sobotu) přestěhují do vedlejší budovy. V 18:15 je přichystána večeře. Ke stolům si sedá 20 z 22 přihlášených dětí. Aleš Vondra a Petr Mikoláš dorazí až v sobotu.

Po večeři se všichni ústečtí táborníci přesouvají do zadní místnosti jídelny, kde pro ně Pavel Chrz připravil formou kvízu přivítací „motivační večer“, plný zajímavých otázek a informací z historie i současnosti šachového dění. Všichni se výborně bavili a ani si nevšimli, že se přiblížila 22. hodina a s ní i první letošní noc na soustředění.

Sobota 22. 8. 2020

Program, který následuje po pátečním přivítání v táboře, má svůj pravidelný řád, který stanovuje rámcový plán rozvržený do jednotlivých denních programů. Jak už bylo v předchozím povídání uvedeno, dopolední program je ryze šachový pod vedením zkušených trenérů (a současně i praktických velmi „silných“ šachových hráčů) Honzy Rubeše a Vladimíra Hadraby, které doplňuje dětmi velmi oblíbený šachový trenér Jiří Kalužný, který kromě šachových aktivit ještě organizačně zajišťuje odpolední sportovně-pohybové aktivity (fotbal, různé formy běhu, stolní tenis a další sportovní kolektivní a individuální hry). Tým trenérů doplňují Iveta Reitingerová (zdravotnice tábora) a Jaromír Fultner (hlavní vedoucí tábora).

Před obědem se koná úvodní „hlavní nástup“, na kterém jsou účastnící soustředění seznamováni s chodem tábora. Po obědě a odpoledním klidu byla původně plánována úvodní část fotbalového turnaje, ale  vzhledem k náhlému dešti byly sportovní aktivity přesunuty do jídelny a vedlejší budovy, kde se místo fotbalu  odehrály turnaje ve stolním tenisu a v házení šipek do terče.

Od 16:30 do 18:00 byl do odpoledního programu vzhledem k deštivému počasí mimořádně zařazen šachový trénink. Po večeři pak šachový program pokračoval úvodními 2 koly rapidu s tempem 20 minut + 5 sekund na tah.

Neděle 23. 8. 2020

Po dopoledních šachových přednáškách a poledním klidu byla rozehrána úvodní část fotbalového turnaje. Hráči týmů, které momentálně nehrály, pokračovali z minulého dne v rozehraném turnaji stolního tenisu. Podobně jako v sobotu se náhle přihnal déšť a fotbalový turnaj byl přerušen.

Po večeři se všichni schází u táborového ohně s opékáním špekáčků. Ve 21 hodin začíná televizní přenos finále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a PSG Paříž. A to si většina táborníků nemohla nechat ujít. Mimořádně byla proto prodloužena večerka do konce zápasu, po němž se všichni rozcházejí do svých pokojů.

Pondělí 24. 8. 2020

Pondělní dopoledne bylo po ranní rozcvičce a snídani zahájeno jako každý den šachovým tréninkem. Dnes ale musel být obvyklý šachový program zkrácen o 15 minut, neboť dle programu nás všechny čekal odpolední výlet do cca 10 km vzdálené rozhledny na Vlčí hoře. Abychom výlet všichni v pohodě zvládli, a včas jsme se vrátili na večeři, absolvovali jsme 6 km dlouhý přesun do cílového místa, z Rumburku do obce Panský a zpět, autobusem. Celkově, včetně výstupu na Vlčí horu a pěšího pochodu z tábora na stanici autobusu a zpět, jsme ušli cca 8,5 km v čase necelých 2 hodin. Pouze na zpáteční cestě do tábora, necelý 1 km od cíle, nás opět, už po několikáté, překvapil déšť. Výlet ale všichni zvládli na výbornou a zbyla jim ještě spousta energie na večerní dvoukolo šachového rapidu.

Jaromír Fultner

Stránka soustředění