Letní soustředění talentů: Ve středu v bazénu

Úterý 25.8.2020 

Dopoledne se děti věnují šachové teorii, rozborům partií starých mistrů Aljechina a Capablancy, hádání tahů v zajímavých pozicích, zahájením jako je například drak v sicilce. Prostě dopoledne patří zcela šachům.

Po odpoledním klidu přichází na řadu pohybové sportovní aktivity, tentokrát je to už tradiční, velmi oblíbený fotbalový turnaj. Po večeři byla naplánována střelba ze vzduchovky do terče vleže, ale jak už to letos bývá poměrně často, začalo pršet. A tak jsme se všichni přesunuli do jídelny a zahráli si, asi na všech dětských táborech hodně oblíbený, turnaj v piškvorkách – avšak podle „zpřísněných pravidel“, kdy každý hráč má přesně vymezený čas, podobně jako při šachové partii. Vítězem se stal Jan Václavík (6 vítězství – 1 porážka). Se stejným počtem bodů skončili druhý Andrej Dunda (6-1) a na třetím místě Jan Křelina (6-1). O bod zpět skončil čtvrtý Daniel Balín (5-2). Mezitím přestalo pršet, čas se posunul zase o kus dál a večerka ukončila zase jeden z pěkných prázdninových dnů na šachovém semináři v RS Natura.

Středa 26. 8. 2020 

Středa začíná jako vždy, v 7:10, každodenní pravidelnou rozcvičkou. Po ní následuje úklid na pokojích, ranní hygiena a snídaně.

V šachovém dopoledním programu dnes Jan Šlampa probírá se skupinou „A“ techniku postupného uplatňování malé výhody při přechodu ze střední hry do koncovky a přitom ukazuje, jak velký význam mají v koncovkách různé druhy pěšcových struktur. Iveta Reitingerová dnes zase názorně předvádí skupině „B“ základní principy sicilské hry a Jiří Kalužný vysvětluje skupině „C“ základy strategie v šachové partii.

Odpolední program byl připraven, s ohledem na večerní plavání v krytém bazénu, jako fyzicky nenáročný a proto byla výhodně zařazena do dnešního programu včerejší zrušená střelba ze vzduchovky. A stejně jako včera jsme zhruba v polovině soutěže museli střelbu přerušit, částečně kvůli mrholení a částečně kvůli špatné viditelnosti při západu slunce. Přibližně polovina střelců soutěž dokončila a zbývající část bude ve střelbě pokračovat následující den - ve čtvrtek. Zbývající čas do večeře byl vyplněn náhradním programem – dvěma tematickými šachovými přednáškami v podání Jana Šlampy a Jaromíra Fultnera. Přestože obě přednášky nebyly povinné, absolvovalo ji asi dvě třetiny dětí.

Hlavním programem dne bylo plavání v krytém bazénu v Rumburku (na snímku u článku), které několik týdnu před soustředěním, domluvil Pavel Chrz s provozovatelem bazénu na dnešní středu, a to, podobně jako vloni, v době od 20:00 do 21:30. Tento na sport neobvyklý večerní čas byl dohodnut proto, abychom měli celý bazén k dispozici jen sami pro sebe. To se podařilo jen za cenu posunutí rezervace bazénu do pozdních večerních hodin. Přes tento handicap se akce všem účastníkům soustředění líbila. Kromě plavání na 25 m se parádní disciplinou stal skok do vody z 3metrového prkna. A stejně jako před rokem si skok všichni postupně vyzkoušeli a někteří skok ještě několikrát zopakovali. Po 90 minutách plavání a skákání v bazénu  skoro všichni malí plavci obklopili místní bufet (v jiných dnech v tu dobu již pravděpodobně zavřený) a  limonády, bagety a cukrovinky po chvíli zmizely z pultu. Asi ve 22:15 jsme vyrazili opět pěšky na zpáteční cestu k “domovu“. Do tábora jsme dorazili trochu unavení, ale s výbornou náladou, až těsně před 23. hodinou.

Čtvrtek 27. 8. 2020

Po rozcvičce a snídani probíhá dopoledne tradičně ve znamení tématických šachových přednášek. Jan Šlampa pokračuje ve skupině „A“ s výkladem techniky postupného zesilování malé výhody při přechodu ze střední hry do koncovky. Vladimír Hadraba měl zase za úkol seznámit střídavě posluchače skupiny „A“ a „B“ s koncovkou střelce proti jezdci. Skupinu „C“ si dnes mezi sebou rozdělili Iveta Reitingerová  a Jaromír Fultner. A rovněž jejich přednášky měly dětem co říct. Iveta s dětmi nacvičovala řešení diagramů „naslepo“ a Jaromír zase zaujal rozborem dvou tzv. „věčných partií“ z repertoáru Josého Raúla Capablancy.

Na sportovní odpoledne bylo plánováno dokončení soutěže ve střelbě ze vzduchovky vleže na vzdálenost 8 metrů. Plán se tak podařilo až na potřetí splnit. Vítězem se stala s 29 nastřelenými body z 30 možných Eliška Jirotová. Na druhém místě s 27 body skončila (mimo soutěž) Radka Lieberová a třetí byl Lukáš Běla (26). Za nimi se umístili Pétr Vyslyšel (25), Lukáš Lev (24), Maxmilián Kalužný (22), Jan Křelina (20) a další. Po střelbě pokračovalo sportovní odpoledne v krosovém běhu (1. Andrej Dunda, 2. Lukáš Lieber, 3. Míroslav Jirásko) a následně skoku z místa (1. Andrej Dunda, 2. Míroslav Jirásko, 3. Maxmilián Kalužný).

Po večeři se všichni táborníci už zase těšili na tři závěrečná kola v rapidu. Vítězem rapidu se stal Dan Werner, druhý skončil Míroslav Jirásko a třetí Lukáš Lieber. Za nimi se umístili Daniel Balín, Jan Křelina, Lada Semová, Jan Václavík, Lukáš Lev a další.

Jaromír Fultner

Stránka soustředění