O pohár města Štětí: Bude, či nebude?

Na 9. ledna 2021 je naplánována Grand Prix Štětí. Turnaj je zařazený do 19. ročníku seriálu Grand Prix mládeže. Proposice jsou vydány na stránce turnaje zde.

Jestli se turnaj konat bude, či nebude, se ještě uvidí. V každém případě pořadatelé jsou připraveni na obě alternativy.

Smutná to doba.

rovnice o 1 neznámé ?

Jirko, z matematiky už toho moc neumím, ještě tak sčítání a odčítání. X by mohla být teoreticky 1 neznámá, ale něco mi říká, že v tomto případě se skládá z mnoha malých iksek :-) Smutná to doba.

ikska

Teď je otázka, pokud dle Tebe těch iksek je více, jestli jich je 5, 26, nebo dokonce více než 26.

kdo ví...

Jirko, tak minálně těch 26.

zápisy

Zpráva o hospodaření za rok 2019...bude či nebude ? Zprávy ze schůzí VV č. 73 - 75...budou či nebudou ? Smutná to doba.

Úloha

Ano, smutná to doba. Jako člena VV mě to také zajímá kdy zpráva o hospodaření za rok 2019 bude. Štve mě to a mám toho již více než dost. Stín padá na celý VV.Úloha. Zadání: X za to může. Otázka: Kdo je X?